Oznamy

Informácia o možnosti komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny

Stretnutie členov urbariátu


Starosta obce a OZ Vás srdečné pozývajú dňa 8.3.2015 o 15.00 hod. na príjemné posedenie v kultúrnom dome z príležitosti MDŽ.


Informácie o odpisoch a platbách za odber vody, daň z nehnuteľnosti si môžete stiahnúť:


spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vám dovoľuje oznámiť, že v nasledujúcich dňoch bude vo Vašej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu.
Plné znenie listu si možete stiahnúť:


Prerušenie distribúcie elektriny