• Haburský ples

  Obec Habura a Urbariát Habura Vás pozývajú na Haburský ples 18.02.2017 o 19.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

  Haburský ples
 • Vianočný stolnotenisový turnaj

  Obec Habura v spolupráci s Urbariátom Habura, p.s. organizuje dňa 17.12.2016 t.j. v sobotu  so začiatkom o 14.00 hod. „Vianočný stolnotenisový turnaj“ . Registrovať sa môžete osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na č. 0918 412 144. Zaregistrovať sa môžete aj v deň turnaja. Na turnaj je potrebné doniesť raketu a dobru náladu, o občerstvenie sa postaráme.

  Vianočný stolnotenisový turnaj
 • Stretnutie s Mikulášom

  Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Gréckokatolícky farský úrad srdečne pozývajú všetky deti na “Stretnutie s Mikulášom” 07.12.2016 t.j. v stredu o 16.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

  Stretnutie s Mikulášom
 • DAD Krčma pod zeleným stromom

  Obec Habura Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča s názvom “Krčma pod zeleným stromom” v priestoroch Kultúrneho domu Habura dňa 13.11.2016 o 15.00 hod.

  DAD Krčma pod zeleným stromom
 • Modernizacia verejného osvetlenia v obci Habura

  V rámci operačného programu “Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast” prioritná os 2 – Energetika, opatrenie – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky obec Habura vďaka podpore EU realizovala projekt zameraný na zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia.

  Modernizacia verejného osvetlenia v obci Habura
 • VÝBEROVÉ KONANIE

  Zriaďovateľ Obec Habura vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Habure Viac:

  VÝBEROVÉ KONANIE
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce

  Výberové konanie  na obsadenie funkcie  : „Hlavný kontrolór obce „ Obec Habura  v súlade s §18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov. Požiadavky na kandidátov : a/ ukončené stredoškolské vzdelanie b/ bezúhonnosť c/ spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu Doklady k prihláške  : 1./ úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom  dosiahnutom vzdelaní 2./výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace […]

  Výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce
 • Medzinárodný deň žien

  Starosta obce, poslanci OZ, Urbariát Habura a PD Habura Vás srdečne pozývajú na oslavu MDŽ dňa 06.03.2016 o 15.00 hod. v KD Habura  

  Medzinárodný deň žien
 • Oslavy MDD
 • Valné zhromaždenie urbariátu.

  POZVÁNKA Výbor pozemkového spoločenstva Urbariát v Habure Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov (podielnikov), ktoré sa bude konať

  Valné zhromaždenie urbariátu.

Všeobecné informácie o obci »

VÝBEROVÉ KONANIE

VÝBEROVÉ KONANIE

jún 6, 2016 at 9:44 am

Zriaďovateľ Obec Habura vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov...

Rôzne akcie v obci Habura »

Haburský ples

Haburský ples

január 23, 2017 at 1:33 pm

Obec Habura a Urbariát Habura Vás pozývajú na Haburský ples 18.02.2017 o 19.00 hod. v priestoroch obecného úradu. ...

 • Vianočný stolnotenisový turnaj
  Vianočný stolnotenisový turnaj

  Obec Habura v spolupráci s Urbariátom Habura, p.s. organizuje dňa 17.12.2016 t.j. v sobotu  so začiatkom...

  december 12, 2016 at 9:55 am
 • Stretnutie s Mikulášom
  Stretnutie s Mikulášom

  Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Gréckokatolícky farský úrad srdečne pozývajú všetky deti na “Stretnutie...

  november 21, 2016 at 12:05 pm
 • Medzinárodný deň žien
  Medzinárodný deň žien

  Starosta obce, poslanci OZ, Urbariát Habura a PD Habura Vás srdečne pozývajú na oslavu MDŽ dňa 06.03.2016...

  marec 4, 2016 at 11:17 am

Šport »

Prírodné klzisko.

Prírodné klzisko.

január 6, 2016 at 3:55 pm

Práca bobriej rodinky na vodnej ploche a mraz okolo -20 stupňov vytvorili toto prírodné klzisko.   Foto:Petra Petríková ...

 • Posledné bežkovanie.
  Posledné bežkovanie.

  Aj napriek mimoriadne tepléj zime sú aj  siedmeho marca veľmi dobré snehové podmienky.Svedčí o tom akcia...

  marec 8, 2015 at 3:18 pm
 • Turistický pochod-výsledky
  Turistický pochod-výsledky

  Na štarte pochodu Habura – št.hranica-Habura  sa zúčastnilo 50 lyžiarov.Najstarším učastníkom bol...

  február 14, 2015 at 10:26 am
 • TJ Družstevník Habura
  TJ Družstevník Habura

  Predstavujeme Vám naše futbalové mužstvo. TJ Družstevník HaburaPopis mužstva VýsledkyDoterajšie výsledky ...

  február 13, 2015 at 6:37 pm

Ostatné

Haburský ples

Haburský ples

Obec Habura a Urbariát Habura Vás pozývajú na Haburský ples 18.02.2017 o 19.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Čítaj viac ›
Vianočný stolnotenisový turnaj

Vianočný stolnotenisový turnaj

Obec Habura v spolupráci s Urbariátom Habura, p.s. organizuje dňa 17.12.2016 t.j. v sobotu  so začiatkom o 14.00 hod. „Vianočný stolnotenisový turnaj“ . Registrovať sa môžete osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na č. 0918 412 144. Zaregistrovať sa môžete aj v deň turnaja. Na turnaj je potrebné doniesť raketu a dobru náladu, o občerstvenie sa postaráme.

Čítaj viac ›
Stretnutie s Mikulášom

Stretnutie s Mikulášom

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo a Gréckokatolícky farský úrad srdečne pozývajú všetky deti na “Stretnutie s Mikulášom” 07.12.2016 t.j. v stredu o 16.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Čítaj viac ›
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Habura ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Habura ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Habura v súlade s ustanovením v zmysle § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosť zapísanú na liste vlastníctva č. 1272, katastrálne územie Habura, obec Habura, okres Habura, parcelu registra C KN, parcelu číslo 2337 ostatné plochy o výmere č 26640 m2. Dôvod hodný osobitného zreteľa: […]

Čítaj viac ›
DAD Krčma pod zeleným stromom

DAD Krčma pod zeleným stromom

Obec Habura Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie Divadla Alexandra Duchnoviča s názvom “Krčma pod zeleným stromom” v priestoroch Kultúrneho domu Habura dňa 13.11.2016 o 15.00 hod.

Čítaj viac ›