•  
  •  

Facebook

Aktuality

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – POZVÁNKA

 11.04.2017

Výbor pozemkového spoločenstva Urbariát  Habura Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov (podielnikov), ktoré sa bude konať

dňa 30.4.2017(nedeľa) o 13.30 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Habure

(prezentácia od 12.30 do 13.30 hod.)

Program:
  1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti VZ
  2. Správa výboru o hospodárení spoločenstva za r. 2016
  3. Správa OLH o plnení PSOL (Plán starostlivosti o les)
  4. Správa Dozornej rady
  5. Schválenie účtovnej uzávierky
  6. Rôzne
  7. Schválenie uznesenia
  8. Záver
Rusínske komorné divadlo
06 / 09 / 2019

Rusínske komorné divadlo

V nedeľu 29.09.2019 o 14.00 vystúpi v priestoroch Obecného úradu Habura Rusínske komorné divadlo so zábavným programom pod názvom "Naša zvada - náš chlieb"


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár