•  
  •  

Facebook

Aktuality

VALNÉ ZHROMAŽDENIE – POZVÁNKA

 11.04.2017

Výbor pozemkového spoločenstva Urbariát  Habura Vás pozýva na Valné zhromaždenie členov (podielnikov), ktoré sa bude konať

dňa 30.4.2017(nedeľa) o 13.30 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Habure

(prezentácia od 12.30 do 13.30 hod.)

Program:
  1. Otvorenie – kontrola uznášania schopnosti VZ
  2. Správa výboru o hospodárení spoločenstva za r. 2016
  3. Správa OLH o plnení PSOL (Plán starostlivosti o les)
  4. Správa Dozornej rady
  5. Schválenie účtovnej uzávierky
  6. Rôzne
  7. Schválenie uznesenia
  8. Záver
Medzinárodný deň detí
30 / 05 / 2019

Medzinárodný deň detí

Starosta obce a OZ v Habure pri príležitosti MDD pozýva deti na oslavu ich sviatku spojenú s rôznymi športovými hrami. V piatok 31.05.2019 o 15.00 hod. v priestoroch pri multifunkčnom ihrisku.


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár