•  
  •  

Aktivity a projekty

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: WiFi pre Teba v obci Habura

ITMS2014+: 311071Z396

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Habura, Habura č. 63, 067 52 Habura

Miesto realizácie: Obec Habura

Výška nenávratného finančného príspevku: 11 875,- €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. V obci sú umiestnené WiFi prístupové body nasledovne (AP):

Externé AP v počte 7 ks ,  Interné AP v počte 2 ks.

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je funkčný,  dielo je od 10.06.2020 v prevádzke.

Identifikácia jednotlivých prístupových bodov v obci Habura:


AP 1) Externé AP, umiestnené na budove Obecného úradu smerujúce na verejné priestranstvo pred obecným úradom, kde sa konajú verejné podujatia.

AP 2) Interné AP, umiestnené v budove Obecného úradu, spoločenskej sály kultúrneho domu.

AP 3) Interné AP, umiestnené v budove Obecného úradu, pokrytie priestoru vstupnej haly Obecného úradu. Ide o spoločenský priestor, kde sa stretávajú obyvatelia obce pri denných návštevách.

AP 4) Externé AP, umiestnené v budove Domu smútku. Nachádza sa tu aj miestny chrám.,

AP 5) Externé AP, umiestnené na stĺpe VO smerujúce na verejné priestranstvo obecného parku, prvá časť parku, kde sa stretávajú obyvatelia a návštevníci obce.

AP 6) Externé AP, umiestnené na stĺpe VO smerujúce na verejné priestranstvo obecného parku, druhá časť parku, kde sa stretávajú obyvatelia a návštevníci obce.

AP 7) Externé AP, umiestnené na budove vedľa multifunkčného ihriska, smerované na pokrytie areálu multifunkčného ihriska a okolité lavičky vedľa areálu.

AP 8) Externé AP, umiestnenie AP na obecnej budove vedľa amfiteátru, smerujúc pokrytie na amfiteáter a okolitú spoločensko-oddychovú zónu.

AP 9) Externé AP, umiestnenie AP na oceľovom stĺpe, ktorý je v majetku obce. Pokrytie WIFI signálom verejného priestoru pred historickým dreveným kostolíkom, ktorý sa nachádza vedľa náučného chodníka kniežaťa Laborca.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.vicepremier.gov.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Doplňujúce odkazy na web stránky: www.mindop.sk     www.opvai.sk   www.itms2014.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár