•  
  •  

Facebook

Samospráva

Adminstratíva

Anna Jurečková

tel.: 057 / 73 92 200
email: ocuhabura@centrum.sk

  • Evidencia obyvateľstva – prihlásenie k trvalému alebo prechodnému pobytu
  • Podateľňa obce
  • Pokladňa obce
  • Evidencia dane z nehnuteľností
  • Vyberanie daní a poplatkov
  • Účtovníctvo obce

Matričný úrad

Iveta Roháčová

tel.: 057 / 73 92 200
email: ocuhabura@centrum.sk

  • Matričná činnosť – vedie rodnú, sobášnu a úmrtnú matričnú knihu podľa osobitného predpisu, vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine, pripravuje podklady k uzavretiu manželstva
  • Overovanie podpisov listín

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár