Kategória: O obci

Slobodný prístup k informáciam

Slobodný prístup k informáciam

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ podľa §5 zákona č. 211/2000 Z. z. Obec Habura je zriadená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Čítaj viac ›
Výsledky komunálnych volieb v obci Habura

Výsledky komunálnych volieb v obci Habura

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014. V obci Habura voľby skončili s týmito výsledkami:

Čítaj viac ›
História obce Habura

História obce Habura

Až dodnes nepoznáme z územia Habury žiaden doklad, ktorý by potvrdzoval jeho praveké osídlenie. Z blízkeho okolia Habury sú známe len nálezy bronzového depotu z Malej Poľany, poklad rímskych mincí z 1. – 3. storočia n. l. z Kalinova a niekoľko mincí z rímskeho obdobia boli nájdené pri Krásnom Brode. Najstaršia písomná správa o Habure je z roku 1543.

Čítaj viac ›
Vítajte na stránkach obce Habura

Vítajte na stránkach obce Habura

Vítame Vás na novej internetovej stránke obce Habura. Veríme, že prehliadka jednotlivých sekcií tejto stránky obyvateľom prinesie množstvo informácií o aktuálnom dianí, ale aj poučenie. Dúfame, že Vás stránka obohatí a v našej obci s bohatou históriou i prekrásnou prírodou aj návštevníci nájdu príjemné prostredie pre relax i poznávanie.

Čítaj viac ›