Kategória: Obecný úrad

Slobodný prístup k informáciam

Slobodný prístup k informáciam

POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ podľa §5 zákona č. 211/2000 Z. z. Obec Habura je zriadená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadenív znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Čítaj viac ›