SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Odvoz odpadu

 • Komunál
  03. JANUÁR 2024 Streda
  |
  17. JANUÁR 2024 Streda
  |
  31. JANUÁR 2024 Streda
  |
  14. FEBRUÁR 2024 Streda
  |
  28. FEBRUÁR 2024 Streda
  |
  13. MAREC 2024 Streda
  |
  27. MAREC 2024 Streda
  |
  10. APRÍL 2024 Streda
  |
  24. APRÍL 2024 Streda
  |
  08. MÁJ 2024 Streda
  |
  22. MÁJ 2024 Streda
  |
  05. JÚN 2024 Streda
  |
  19. JÚN 2024 Streda |
  03. JÚL 2024 Streda |
  17. JÚL 2024 Streda |
  31. JÚL 2024 Streda |
  14. AUGUST 2024 Streda |
  28. AUGUST 2024 Streda |
  11. SEPTEMBER 2024 Streda |
  25. SEPTEMBER 2024 Streda |
  09. OKTÓBER 2024 Streda |
  23. OKTÓBER 2024 Streda |
  06. NOVEMBER 2024 Streda |
  20. NOVEMBER 2024 Streda |
  04. DECEMBER 2024 Streda |
  18. DECEMBER 2024 Streda |

  Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a  ani vo vreciach na to určených (s nadpisom www.fura.sk) nebude  vyvezený. 
  Do nádob nepatrí: lístie, tráva, konáre, stavebný odpad a triedený odpad 

  Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný triedený zber, si musia uzavrieť samostatnú zmluvu so spol. Fúra. Triedený zber sa vykonáva vrecovým spôsobom. 

  Nádoby s komunálnym odpadom a vrecia s triedeným zberom je potrebné vyložiť pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočňovať až do večerných hodín. Dispečing je k dispozícií v deň zberu od 7:00 do 15:30.

 • Plasty
  03. JANUÁR 2024 Streda
  |
  02. FEBRUÁR 2024 Piatok
  |
  04. MAREC 2024 Pondelok
  |
  03. APRÍL 2024 Streda
  |
  03. MÁJ 2024 Piatok
  |
  03. JÚN 2024 Pondelok
  |
  02. JÚL 2024 Utorok |
  01. AUGUST 2024 Štvrtok |
  02. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
  01. OKTÓBER 2024 Utorok |
  30. OKTÓBER 2024 Streda |
  29. NOVEMBER 2024 Piatok |

  PATRIA SEM: PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, neznečistený polystyrén, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie. 

  NEPATRIA SEM: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, obaly z jedál, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, sifóny, plastové potrubia, hadice z vysávačov, rôzne hadice, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, rolety, žalúzie, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina, plasty z testovania, vence, plastové sviečky, plastové materiály, ktoré obsahujú kov, bakelit

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Sklo
  04. JANUÁR 2024 Štvrtok
  |
  05. MAREC 2024 Utorok
  |
  07. MÁJ 2024 Utorok
  |
  09. JÚL 2024 Utorok |
  04. SEPTEMBER 2024 Streda |
  05. NOVEMBER 2024 Utorok |

  PATRIA SEM: prázdne sklenené fľaše, sklenené kahance bez sviečky a ďalšieho kompozitu, veľké tabuľové sklo - musí byť z bezpečnostných dôvodov rozbité. 

  NEPATRIA SEM: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 • Papier
  20. FEBRUÁR 2024 Utorok
  |
  25. APRÍL 2024 Štvrtok
  |
  28. JÚN 2024 Piatok |
  26. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
  13. DECEMBER 2024 Piatok |

  PATRIA SEM: noviny, časopisy, stlačené kartóny.

  NEPATRIA SEM: znečistený a mastný papier , fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, knihy. Zbiera sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s VKM. 

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Zber olejov
  02. FEBRUÁR 2024 Piatok
  |
  05. APRÍL 2024 Piatok
  |
  03. JÚN 2024 Pondelok
  |
  31. JÚL 2024 Streda |
  27. SEPTEMBER 2024 Piatok |
  26. NOVEMBER 2024 Utorok |

  ZBIERA SA: použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou.

 • Elektroodpad
  12. JÚL 2024 Piatok |

  Electroodpad:
  PATRIA SEM
  : biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, monitory. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami. 
  NEPATRIA SEM: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče, paraboly. 

  Kovové obaly:
  PATRIA SEM
  : konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly,čisté viečka z jogurtov. 
  NEPATRIA SEM: hrnce, alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, obaly znečistené nebezpečnými 
  látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo.

 • Nebezpečný odpad
  08. JÚL 2024 Pondelok |

  Zber sa vykonáva iba priamo od občanov, nenakladá sa zo zberných dvorov.

  PATRIA SEM: batérie a akumulátory, žiarivky, neónky, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL. NO sa odoberá len v pôvodnom balení.

  NEPATRIA SEM: eternit, sklenená vata