SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

 • Komunál
  05. JÚL 2023 Streda
  |
  19. JÚL 2023 Streda
  |
  02. AUGUST 2023 Streda
  |
  16. AUGUST 2023 Streda
  |
  30. AUGUST 2023 Streda
  |
  13. SEPTEMBER 2023 Streda
  |
  27. SEPTEMBER 2023 dnes |
  11. OKTÓBER 2023 Streda |
  25. OKTÓBER 2023 Streda |
  08. NOVEMBER 2023 Streda |
  22. NOVEMBER 2023 Streda |
  06. DECEMBER 2023 Streda |
  20. DECEMBER 2023 Streda |

  Komunálny odpad, ktorý nie je umiestnený v odpadových nádobách a  ani vo vreciach na to určených (s nadpisom www.fura.sk) nebude  vyvezený. 
  Do nádob nepatrí: lístie, tráva, konáre, stavebný odpad a triedený odpad 

  Obec zabezpečuje triedený zber komunálneho odpadu len občanom – nie podnikateľským subjektom. Podnikateľské subjekty, ktoré chcú aby im bol vykonávaný triedený zber, si musia uzavrieť samostatnú zmluvu so spol. Fúra. Triedený zber sa vykonáva vrecovým spôsobom. 

  Nádoby s komunálnym odpadom a vrecia s triedeným zberom je potrebné vyložiť pred bránu v deň vývozu do 6:30 hod. Zber sa môže uskutočňovať až do večerných hodín. Dispečing je k dispozícií v deň zberu od 7:00 do 15:30.

 • Plasty
  10. JÚL 2023 Pondelok
  |
  17. AUGUST 2023 Štvrtok
  |
  07. SEPTEMBER 2023 Štvrtok
  |
  13. OKTÓBER 2023 Piatok |
  07. NOVEMBER 2023 Utorok |
  14. DECEMBER 2023 Štvrtok |

  PATRIA SEM: PET fľaše, fólie, igelitové obaly, plastové fľaše, prepravky, plastové stoličky, neznečistený polystyrén, fľaše od aviváže, čistiacich prostriedkov a drogérie. 

  NEPATRIA SEM: tetrapak, plastové fľaše od motorových olejov, plienky, obaly z jedál, podlahové krytiny, laminát, matrace, hygienické potreby, sifóny, plastové potrubia, hadice z vysávačov, rôzne hadice, špinavé fólie zo stavieb, plasty s prímesami iných materiálov, guma, tesnenia, rolety, žalúzie, kryty z neónov, bazény, sprchovacie kúty, autoplasty, nárazníky, plexisklo, lexan, strešná krytina, plasty z testovania, vence, plastové sviečky, plastové materiály, ktoré obsahujú kov, bakelit

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Sklo
  20. JÚL 2023 Štvrtok
  |
  13. SEPTEMBER 2023 Streda
  |
  13. NOVEMBER 2023 Pondelok |

  PATRIA SEM: prázdne sklenené fľaše, sklenené kahance bez sviečky a ďalšieho kompozitu, veľké tabuľové sklo - musí byť z bezpečnostných dôvodov rozbité. 

  NEPATRIA SEM: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarovky a žiarivky, sklo kombinované s iným materálom, znečistené sklo

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 • Papier
  28. AUGUST 2023 Pondelok
  |
  23. NOVEMBER 2023 Štvrtok |

  PATRIA SEM: noviny, časopisy, stlačené kartóny.

  NEPATRIA SEM: znečistený a mastný papier , fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, knihy. Zbiera sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s VKM. 

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Zber olejov
  04. JÚL 2023 Utorok
  |
  04. SEPTEMBER 2023 Pondelok
  |
  30. OKTÓBER 2023 Pondelok |

  ZBIERA SA: použitý jedlý potravinársky olej v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber je vykonávaný z jedného miesta, ktoré je určené obcou.

 • Elektroodpad
  19. APRÍL 2023 Streda
  |
  26. SEPTEMBER 2023 Utorok
  |

  Electroodpad:
  PATRIA SEM
  : biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, monitory. Elektroodpad musí byť v celku s elektronickými časťami. 
  NEPATRIA SEM: vyhrievacie telesa s výmurovkou plynové spotrebiče, paraboly. 

  Kovové obaly:
  PATRIA SEM
  : konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov, kovové obaly,čisté viečka z jogurtov. 
  NEPATRIA SEM: hrnce, alobal, kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, obaly znečistené nebezpečnými 
  látkami od farieb, lepidla, olejov, sprejov, hrnce, pletivo.

 • Nebezpečný odpad
  26. APRÍL 2023 Streda
  |

  Zber sa vykonáva iba priamo od občanov, nenakladá sa zo zberných dvorov.

  PATRIA SEM: batérie a akumulátory, žiarivky, neónky, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby len zaschnuté, obaly obsahujúce zvyšky NL. NO sa odoberá len v pôvodnom balení.

  NEPATRIA SEM: eternit, sklenená vata